Ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas

Sapagkat nasa ubod ng lahat ng ideyolohiya, ay mga saligang palagay tungkol sa kalikasan ng daigdig, ng lipunan, kalikasan ng tao, pulitika, kabuhayan, moralidad at pang-araw-araw na gawain o pamumuhay.

Sa tagal nang tuwiran at di-tuwirang pagkakasakop at pagkakabusabos, tayong mga PILIPINO ay lubusang nahati lalo na sa kaisipan at damdamin.

Maging sa kasaysayan, ang Rebolusyong 1896 ay hindi ganap na nagtagumpay dahil walang pang-ideyolohiyang interes na higit na masaklaw sa paksiyonal o pampangkat na interes.

Kung ang pamunuan ng Rebolusyong 1896 ay nagkaroon nang mapagkaisang ideyolohiya; disin sana’y nakibaka sila para sa mga layuning pangkalahatan at hindi pinairal ang rehiyonalismo o pansariling kapakanan.

Ang kasalukuyang krisis panlipunan na kinakaharap ng ating bansa at digmaang IDEOLOGICAL na isinusulong ng iba’t-ibang mga armadong grupo dito saating bansa ay may solusyon. Kung ideological ang labanan, dapat na armado din ang ating hanay ng isang mas superyor na ideyolohiya.

Ang ideyolohiya ay ang tulay na nag-uugnay sa mga tyorya at pagsasapraktika.

3) Sapagkat mula sa mayamang kaban ng ating mga karanasan ay napakaraming ideyang sumisibol at naghihintay na lamang para gamitin at paunlarin.Ang mga ALEMAN ay inudyukan ng THIRD REICH at MEIN KAMPF ni HITLER na nag-inspire at nagmotivate sa kanila upang palakasin ang kanilang bansa, bawiin ang kanilang dangal sa pagkatalo sa WW-I at sakupin ang EUROPA.Ang mga AMERIKANO ay ginabayan ng LIBERTARIAN IDEOLOGY na naging dahilan upang putulin nila ang pagiging anak lamang ng ENGLAND.ANONG URI NG IDEYOLOHIYA ANG KAILANGAN NG MGA PILIPINO?Ang isang tunay at makabuluhang ideyolohiya ay sumisibol mula sa mismong kalikasan nang panlipunang reyalidad.

Search for ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas:

ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas-45ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas-77ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas-61ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas-88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas”

  1. The first recorded church was mentioned in 1206, with the first named rector, Thomas Aignell, recorded in 1286, the last Ralph Stevens who came to the church in 1965, remaining until the church closed for worship on 26 February 1978.